Văn bản pháp quy


 Để xây dựng được phần mềm quy chuẩn các hoạt động trong công tác quản lý bệnh viên đòi hỏi các đơn vị phải tuân thủ eo những quy định, quyết định mới nhất về việc áp dụng Phần mềm Quản lý bệnh viện trong công tác điều hành bệnh viện.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn 9324/BYT- BH về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT   6402k v. 1 20:23, 20 thg 6, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định 324/QĐ-BHXH về việc Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0  14991k v. 1 21:39, 4 thg 7, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 1741/BHXH-CSYT ngày 19/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT  1736k v. 1 21:40, 4 thg 7, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 2046/BHXH-CSYTáp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT  1047k v. 2 21:41, 4 thg 7, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn 2032/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế  8275k v. 1 20:28, 20 thg 6, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn 3171/BYT-BH V/v triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT  417k v. 1 21:41, 4 thg 7, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0  733k v. 1 21:43, 4 thg 7, 2016 NANOSOFT jsc
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú  5167k v. 1 19:17, 20 thg 6, 2016 NANOSOFT jsc
Comments