Thúc đẩy cntt trong quản lý bệnh viện và kê đơn thuốc điện tử

đăng 01:29, 25 thg 8, 2014 bởi NANOSOFT jsc     Ngày 6.7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện và kê đơn thuốc điện tử nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám bệnh.
    
     Công nghệ thông tin là phương tiện trợ giúp đắc lực và có hiệu quả cao trong công tác quản lý nền hành chính nói chung và quản lý ngành y tế nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh viện là một yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý bệnh viện, góp phần thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được yêu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

      Theo Cục quản lý Khám, chữa bệnh, qua kiểm tra các bệnh viện cho thấy có 84% các bệnh viện đã thực hiện phần mềm báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ bệnh án do Bộ Y tế ban hành; 80% các bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong đó chỉ có 30% các bệnh viện đã ứng dụng tương đối đầy đủ theo tiêu chí của Bộ Y tế. Tuy nhiên, chương trình ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện và kê đơn thuốc điện tử vẫn còn một số vấn đề tồn tại như hạ tầng CNTT ở nhiều bệnh viện chưa được trang bị đồng bộ, an ninh dữ liệu chưa bảo đảm, cán bộ chuyên trách về CNTT tại một số bệnh viện chưa được đào tạo đầy đủ.      Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, hiện nay, đã có đầy đủ văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và quản lý bệnh viện để công khai, minh bạch về chi phí dược, khám chữa bệnh; giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh; thuận lợi cho quản lý điều hành, theo dõi, kiểm soát của giám đốc bệnh viện và của cơ quan quản lý Nhà nước; giảm quá tải bệnh viện ở tuyến trung ương.
 
     Theo Bộ Y tế, qua kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2009, đã có 84% các bệnh viện thực hiện phần mềm thống kê báo cáo và quản lý hồ sơ bệnh án do Bộ Y tế ban hành ở mức độ báo cáo thống kê và còn 16% các bệnh viện chưa thực hiện phần mềm này. 80% các bệnh viện đã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, tuy nhiên chỉ có khoảng 30% các bệnh viện ứng dụng tương đối đầy đủ theo tiêu chí của Bộ Y tế. Một số bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế bằng máy tính nhưng đa số các bệnh viện vẫn kê đơn viết tay. 

      Thực hiện Quyết định 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2010 – 2015, tính đến ngày 1/7/2010, tổng số bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có Phòng Công nghệ thông tin là 7/45 (chiếm 15,6%), tổng số có Tổ công nghệ thông tin là 36/45 (chiếm 80%). Trung bình mỗi bệnh viện/viện có Phòng Công nghệ thông tin có 5,3 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và mỗi bệnh viện/viện có Tổ công nghệ thông tin có 3,2 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

      Tại Hội nghị, đại diện các bệnh viện thừa nhận, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện còn nhiều khó khăn, tồn tại như hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều bệnh viện do trang bị đã lâu, thiết kế chưa đảm bảo kỹ thuật, trang bị không đồng bộ; nhiều bệnh viện cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin chưa được đào tạo đầy đủ đảm bảo việc vận hành hệ thống thông suốt; an ninh dữ liệu chưa đảm bảo; phần mềm tin học chưa đáp ứng các tiêu chí của Bộ Y tế về chức năng, báo cáo thống kê…
 
    Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện: 100% bệnh viện hạng I trở lên phải thành lập Phòng Công nghệ thông tin và thực hiện kê đơn thuốc điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện với 6 phân hệ theo Quyết định 5573/QĐ-BYT năm 2006 của Bộ Y tế; triển khai điểm các đề án Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt: dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, bệnh án điện tử… “Bộ Y tế sẽ chỉ đạo từ năm 2011 đánh tụt hạng các bệnh viện nếu không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện với tối thiểu 6 phân hệ theo Quyết định 5573/QĐ-BYT năm 2006 của Bộ Y tế”.

(Theo báo Truyền thông giáo dục sức khỏe_

Bài viết liên quan:
 
Comments