Hoàn thiện Phân hệ quản lý chỉ đạo tuyến

đăng 06:35, 24 thg 11, 2011 bởi Mr Nguyên   [ đã cập nhật 06:44, 24 thg 11, 2011 ]
Theo quyết định 5573/QĐ-BYT về việc ban hành  "Tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học Quản lý bệnh viện", chúng tôi đang hoàn thiện phân hệ Quản lý chỉ đạo tuyến để kịp thời bổ xung vào phiên bản NANO-Hopital 2012.

Theo đó nội dung chính cần hoàn thiện như sau:
- Quản lý công tác đào tạo tuyến dưới
- Quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám sức khỏe định kỳ tuyến dưới (nếu có).
- Quản lý chương trình y tế (nếu có và tùy từng cơ sở).
- Quản lý các báo cáo của các công tác trên
Comments