Quản lý mức đồ hài lòng của bệnh nhân

đăng 04:26, 18 thg 4, 2012 bởi Mr Nguyên
Mức độ hải lòng của bệnh nhân
Bạn đã từng nghe thấy, sử dụng Phần mềm Quản lý bệnh viện nào có tính năng quan lý mức độ hài lòng của bệnh nhân chưa?

Chắc chắn là chưa rồi! Nhưng NANO-Hospital đang nghiên cứu và chuẩn bị cho ra đời phân hệ quản lý mức độ hải lòng của bệnh nhân.

    Chúng tôi đang phối kết hợp một số trường đại họa, bệnh viện tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu, đánh giá về mức độ hài lòng của bệnh nhân. Thông tin trên diễn đàn Quản lý bệnh viện: http://www.quanlybenhvien.vn/dien-dan-quan-ly-benh-vien

    Với mong muốn trợ giúp Công tác quản lý bệnh viện của nhà quản lý, chúng tôi ngày càng hoàn thiện và đưa ra những tính năng mới phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển phương pháp quản lý bệnh viện.

"NANO-Hospital không chỉ là phần mềm"
Comments