Phiên bản đóng gói NANO-Hospital 2012 cho các Bệnh viện nhà nước

đăng 06:33, 24 thg 11, 2011 bởi Mr Nguyên   [ đã cập nhật 06:42, 24 thg 11, 2011 ]
Những tính năng mới của NANO-Hospital 2011
- Cập nhật quy chế BHYT năm 2012
- Cập nhất biểu mẫu của Bộ ytế, Sở y tế 2012
- Nâng cấp giao diện
- Nâng cấp khẳ năng bảo mật dữ liệu
- Chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh trong Khối bệnh viện tuyến Huyện và Tuyến Tỉnh
Comments